Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2018

komar
7275 84b4 500
komar
7274 2741
komar
7255 4929

July 08 2015

8888 e1f5 500
Reposted fromtron tron

August 27 2014

komar

Nieczyste Zagrywki post korpo.

Jeśli szukasz słuchowiska (!) o grach, komiksach, filmie czy książkach to jest to idealne miejsce, by się zatrzymać na dłużej. Inteligentny (choć momentami czarny/ironiczny) humor, sroga wiedza prowadzących wciągają na długie godziny słuchania. I to wcale nie jeden raz!

Pamiętajcie - wtorek, wieczór, nowy odcineczek.
A jak coś to zawsze można sobie rss'a kliknąć bądź na grupę na fejsa zaglądnąć O TUTAJ co by na czasie być.

March 23 2014

komar
3276 a9cd 500
komar
3270 2626
komar
3268 8da4
komar
3250 ee40 500
komar
3236 e255
komar
3230 03a1 500
komar

January 28 2014

komar
Reposted fromDataCrow DataCrow viaoll oll

January 08 2014

komar
wróżbita Wojciech
Reposted fromkopytq kopytq

January 05 2014

1719 c36b
Reposted fromtygrysica tygrysica
0608 86e1 500

kurtofskyforlife:

I want them all.

Reposted fromsene sene
komar
komar

anostalgicnerd:

Cookie Monster asks the important questions. (x)

Reposted fromMoonTide MoonTide
komar
3119 6f1c 500
That '70s Show!
<3
Reposted fromxmoshix xmoshix
komar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl